Stb. 2016, 458 Grondwetswijziging BES

Wet van 15-11-2016, Stb. 2016, 458

Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

—Deze wijziging van de Grondwet legt de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de zogenaamde BES-eilanden, binnen het Koninkrijk vast. Hiermee worden de regels die gelden voor provincies en gemeenten ook van toepassing op de openbare lichamen in het Caribische deel van Nederland. Deze wet is het gevolg van de wijziging van de staatskundige positie van de BES-eilanden met ingang van 1 oktober 2010.

De wet geeft ook een grondwettelijke basis aan de wijze waarop vanuit de BES-eilanden aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer kan worden deelgenomen. Door het aannemen van een novelle (Stb. 2016, 426, Kamerstukken 34 341) wordt in de Grondwet vastgelegd dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van een of meer Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer.

Daarnaast wordt met onderhavige wet uitdrukkelijk bevestigd dat er verschillen zijn tussen de BES-eilanden en het Europese deel van Nederland. Specifieke regels kunnen alleen worden getroffen als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Dat betekent dat bij iedere regeling die specifiek op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gericht, gemotiveerd moet worden waarom voor deze afwijkende regeling is gekozen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.