Stb. 2006, 565 Grondslag voor ontbinding Tweede Kamer

Besluit van 15-11-2006, Stb. 2006, 565

Besluit tot nadere vaststelling van de grondslag voor de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 30 november 2006 in verband met aanvaarding in eerste lezing door beide Kamers der Staten-Generaal van voorstellen tot verandering van de Grondwet.

De ontbinding van de Tweede Kamer is reeds bij besluit van 4 september 2006 bepaald op 30 november 2006. Nu echter de grondwetswijzigingen die hierboven werden gesignaleerd inzake het kiesrecht van onder curatelengestelden (Stb. 2006 564) en inzake het schrappen van het voorzitterschap van de gemeenteraad en provinciale staten (Stb. 2006 549) bij wet zijn vastgesteld, is er reden de ontbinding tevens te baseren op art. 137 derde lid Grondwet.

Dit derde lid bepaalt dat na bekendmaking van de grondwetswijzigingswetten de Tweede Kamer wordt ontbonden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.