Stb. 2017, 99 Grensoverschrijdende zorg

Wet van 08-03-2017, Stb. 2017, 99

Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

—Deze wet bevat enkele wijzigingen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en heeft betrekking op grensoverschrijdende zorg. De wijzigingen vloeien voort uit ontwikkelingen die zich sinds de invoering van de Zvw hebben voorgedaan in de internationale regelgeving en uitvoeringspraktijk op het terrein van de zorg. Ook heeft de regering de wens om op het terrein van de grensoverschrijdende zorg tot kostenbesparingen te komen.

De wet bevat de volgende wijzigingen:

  1. het beperken van de dekking van de zorgverzekering tot Europa (dit is nu standaard werelddekking);
  2. het instellen van een nationaal contactpunt (NCP) als bedoeld in de Patiëntenrichtlijn (de taak van het Zorginstituut als NCP wordt wettelijk verankerd, met de mogelijkheid deze taak bij ministeriële regeling nader uit te werken);
  3. het specificeren en vereenvoudigen van de berekening en inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden die in het buitenland wonen;
  4. het nemen van diverse maatregelen met betrekking tot de administratie van en toezicht op zorg voor buitenlandse verzekerden en buitenlandse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen;
  5. het wettelijk regelen van de coördinerende rol van het Zorginstituut in de hoedanigheid van verbindingsorgaan voor grensoverschrijdende zorg;
  6. het wettelijk regelen van informatieverstrekking over grensoverschrijdende zorg.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip. Het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 69b van de Zorgverzekeringswet werkt terug tot en met 25 oktober 2013.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 12-05-2017, Stb. 2017, 208

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 maart 2017 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (Stb. 2017, 99)

De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2018, m.u.v. artikel I, onderdeel D, dat in werking treedt m.i.v. 25-05-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.