Stb. 2019, 126 Grensoverschrijdend net Nederland – VK

Besluit van 14-03-2019, Stb. 2019, 126

Besluit houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit)

—Deze algemene maatregel van bestuur strekt ertoe een juridisch kader te bieden op grond waarvan de twee bestaande energieverbindingen voor respectievelijk het transport van elektriciteit en (aard)gas kunnen blijven functioneren in het geval het VK de EU zal verlaten zonder terugtrekkingsakkoord. Daarmee is de continuïteit van de energiehandel tussen beide landen geborgd en worden juridische onzekerheden en risico’s zoveel mogelijk weggenomen. Om de overgang voor marktpartijen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is gekozen in dit besluit een regime op te nemen dat zo dicht mogelijk aansluit bij de rechten en plichten die gelden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit voor Britned Ltd. en BBL Company V.O.F. Het gaat daarbij niet alleen om Europeesrechtelijke voorschriften, maar ook om de voorschriften die voortvloeien uit het Europese recht en in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 zijn geïmplementeerd. Nationale en Europese voorschriften waarvan Britned Ltd. ofwel BBL Company V.O.F. ontheven zijn, zijn daarbij uiteraard niet overgenomen. Deze ontheffingen zelf zullen worden ingetrokken omdat de rechtsbasis daarvoor (de artikelen 86c Elektriciteitswet 1998 en 18h Gaswet) ligt in vervallen Europese regels (de artikelen 17 van Verordening (EG) nr. 715/2009 respectievelijk 36 van Richtlijn 2009/73/EG). Hiermee vervallen ook de specifieke voorwaarden waaronder die ontheffingen zijn verleend, die in deze ontheffingen zijn opgenomen. Om te waarborgen dat deze van kracht blijven, zijn ook de voorwaarden uit de ontheffingen, voor zover nog relevant, in dit besluit overgenomen. Uitsluitend de bepalingen zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor het continueren van het functioneren van de verbindingen van Britned Ltd. en ofwel BBL Company V.O.F.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.