Stb. 2010, 100 Goedkeuring herziening Beneluxverdrag

Wet van 11-2-2010, Stb. 2010, 100

Wet tot goedkeuring van het op 17 juni 2008 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2008, 135)

—Het nieuwe verdrag, dat tot stand kwam onder het voorzitterschap van Nederland, heeft twee hoofddoelstellingen: de Beneluxlanden willen hun voortrekkersrol behouden binnen de Europese Unie en zij willen de grensoverschrijdende samenwerking uitbreiden, vooral met betrekking tot de interne markt en de economische unie, duurzame ontwikkeling en justitie en binnenlandse zaken. Op al deze gebieden komt een meerjarig gemeenschappelijk werkprogramma dat steeds wordt aangepast aan de actualiteit. De uitbreiding van de samenwerking naar meer terreinen dan het economische brengt met zich mee dat de officiële benaming van de Benelux verandert van Benelux Economische Unie in Benelux Unie.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.