Stb. 2012, 182 Gesloten jeugdzorg

Besluit van 29-3-2012, Stb. 2012, 182

Besluit houdende de vaststelling van een later tijdstip dan de overgangsperiode genoemd in artikel VII, zesde lid, tweede volzin, van de wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (Stb. 2007, 578)

—In dit besluit wordt de overgangstermijn verlengd die genoemd wordt in artikel VII, zesde lid, tweede volzin, van de wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (Stb. 2007, 578).
De bedoeling was dat de verantwoordelijkheid voor de gesloten jeugdzorg na afloop van de overgangstermijn zou overgaan van het Rijk op de provincies. In het regeerakkoord van 30 september 2010 is echter afgesproken dat voor de jeugdzorg een stelselherziening wordt doorgevoerd. Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft hier onder meer de gesloten jeugdzorg. In afwachting van deze stelselherziening is het niet opportuun om de gesloten jeugdzorg per 2013 over te hevelen naar de provincies en vervolgens bij de stelselwijziging naar de gemeenten. Daarom zal het Rijk verantwoordelijk blijven voor de gesloten jeugdzorg totdat de stelselherziening ingaat.

Inwerkingtreding m.i.v. 28-4-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.