Stb. 2010, 363 Geldstelsel BES

Wet van 30-9-2010, Stb. 2010, 363

Wet met regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

—Mede gelet op de wens van de eilanden zelf, wordt de Amerikaanse dollar aangewezen als officiële munteenheid van de openbare lichamen. De dollarbiljetten en de dollarmunten die als wettig betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika in omloop zijn, krijgen de status van wettig betaalmiddel in de openbare lichamen. De BES-eilanden maken sinds 10 oktober jl. deel uit van het Nederlandse staatsbestel. De keuze voor de euro zou in dat licht logisch lijken. Daar staat tegenover dat de openbare lichamen vooralsnog geen deel zullen uitmaken van de Europese Unie. De eilanden behouden voorlopig hun LGO-status. Bij de keuze voor de dollar als munteenheid van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de economische argumenten het zwaarst gewogen. Vanzelfsprekend is ook meegewogen dat de dollar feitelijk al een belangrijke rol in het betalingsverkeer speelt, en dat er op de eilanden weinig draagvlak voor de euro en de Nederlands-Antilliaanse gulden bestaat. DNB wordt belast met het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer. In het kader van die taak faciliteert zij ook de geldomloop in de openbare lichamen. Anders dan in Nederland zal het verzorgen van de geldomloop geen zelfstandige taak van DNB zijn. Dit houdt vooral verband met het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor het in omloop brengen van dollarmunten en biljetten uiteraard bij de monetaire autoriteiten van de Verenigde Staten ligt.

Inwerkingtreding voor een groot deel op een nader te bepalen tijdstip, verder op 10-10-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.