Stb. 2013, 135 Geheimhoudersgesprekken

Besluit van 10-04-2013, Stb. 2013, 135

Besluit houdende aanpassing van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken met het oog op de vernietiging van geheimhoudersgesprekken

—Met dit besluit wordt voorzien in aanpassing van artikel 4 van het Besluit bewaren en vernietigen nietgevoegde stukken, zodat de procedure voor de vernietiging van de zogenaamde geheimhoudersgesprekken wordt vereenvoudigd. De regeling voorziet erin dat de officier van justitie bij voorbaat een generiek bevel tot vernietiging aan de opsporingsambtenaar kan verstrekken, op grond waarvan de daarvoor in aanmerking komende communicatie terstond wordt vernietigd. Gebleken is dat de huidige regeling veel administratieve inspanningen vergt en een onevenredig groot beslag legt op de personele capaciteit van de politie. In 2011 is ter verlichting reeds een systeem van nummerherkenning voor geheimhoudersgesprekken ingevoerd, dat echter alleen betrekking heeft op advocaten. Thans wordt een regeling voorgesteld die van toepassing is op geheimhouderscommunicatie die niet onder het systeem van nummerherkenning valt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.