Stb. 2016, 511 Gegevensverstrekking terrorismebestrijding

Besluit van 12-12-2016, Stb. 2016, 511

Besluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de toepassing van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

—Dit besluit regelt de verstrekking van politiegegevens en justitiële gegevens ten behoeve van het nemen van beslissingen omtrent de toepassing van een aantal bevoegdheden die op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding toekomen aan de minister van Veiligheid en Justitie of aan alle bestuursorganen. Zowel de Wet politiegegevens als de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens biedt grondslag om bij algemene maatregel van bestuur instanties aan te wijzen waaraan de gegevens waar deze wetten op zien in bepaalde gevallen kunnen worden verstrekt. Deze verstrekkingen kunnen zowel op verzoek als uit eigen beweging geschieden. Voor de ontvangende partijen hebben deze verstrekkingen onder meer verplichtingen tot gevolg ten aanzien van zorgvuldige verwerking en voldoende beveiliging van de betreffende gegevens.

Inwerkingtreding gelijktijdig met de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Kamerstukken 34 359).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.