Stb. 2016, 124 Gegevensverstrekking Belastingdienst

Wet van 30-03-2016, Stb. 2016, 124 en inwerkingtredingsbesluit van 30-03-2016, Stb. 2016, 125

Wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst)

—Op 16 maart 2013 zijn de wet van 14 maart 2013 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 2013, 89) en de wet van 14 maart 2013 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (Stb. 2013, 90) in werking getreden.

Deze wet strekt ertoe om een tweetal uitvoeringstechnische elementen, die voortvloeien uit bovengenoemde wetten, te verduidelijken en aan te scherpen. De Belastingdienst verstrekt op verzoek aan de verhuurder een inkomensverklaring, inhoudende in welke inkomenscategorie het huishoudinkomen van de huurder valt. Teneinde eventuele misverstanden over de huidige tekst te voorkomen, wordt met deze redactionele wijziging – die geen inhoudelijke wijziging inhoudt – buiten twijfel gesteld dat de (inspecteur van de) Belastingdienst op verzoek van een verhuurder een dergelijke inkomensverklaring moet verstrekken.

Met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt het eenvoudiger om verhuurders aan te spreken die in strijd met de wet een inkomensverklaring opvragen. Volgens de huidige tekst kan het afgeven van inkomensverklaringen alleen worden geweigerd indien de verhuurder de inkomensverklaring voor een ander doel ‘gebruikt’ dan voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs.  Ook het in strijd met de wet opvragen van een inkomensverklaring wordt thans onder de reikwijdte van artikel 19b van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte gebracht, zodat in voorkomende gevallen ook daarvoor – zoals vermeld – de sanctie, genoemd in artikel 19b, vijfde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte kan worden toegepast. De sanctie houdt in dat het portaal voor de verhuurder voor een bepaalde duur kan worden gesloten en de verhuurder voor geen van zijn huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging kan doorvoeren.

De wet bevat samenloopbepalingen voor de samenloop met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-04-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.