Stb. 2016, 213 Gegevens basisregister onderwijs t.b.v. JGZ

Wet van 25-05-2016, Stb. 2016, 213

Wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs

—Gemeenten zijn op grond van artikel 5 van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor het zorg dragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor een goede uitvoering en een goed bereik van de JGZ acht de regering het nodig dat de JGZ-organisaties beschikken over de actuele en correcte persoonsgegevens van alle leerlingen en deelnemers tot 18 jaar die onderwijs volgen in de betreffende gemeente. Met deze wet die strekt tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht wordt een wettelijke basis gecreëerd zodat JGZ-organisaties via het Basisregister onderwijs (BRON) gegevens van alle in het BRON geregistreerde scholen kunnen verkrijgen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-06-2016, Stb. 2016, 254

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs (Stb. 2016, 213)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-08-2016


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.