Stb. 2012, 1 Geen taakstraffen voor zeden- en geweldsmisdrijven

Wet van 17-11-2011, Stb. 2012, 1

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

—De mogelijkheid voor de rechter om een taakstraf op te leggen in geval van veroordeling voor een ernstige zeden- of geweldsmisdrijf wordt beperkt. De wet vloeit voort uit de door de regering ‘noodzakelijk geachte positionering van de taakstraf als passende straf voor minder ernstige strafbare feiten en de inzet van de regering op het bereiken van gedragsverandering en het voorkomen van recidive door middel van de toepassing van voorwaardelijke sancties’. De Raad van State adviseerde over het wetsvoorstel dit niet in te dienen vanwege de beperking van de straftoemetingsvrijheid van de rechter die het met zich mee bracht. In de memorie van Toelichting staat dat voor de bestraffing van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven niet kan worden volstaan met het opleggen van een ‘kale’ taakstraf. Een dergelijk bestraffing voldoet niet aan de eisen die, gelet op de ernst van het delict, met het oog op vergelding en het voorkomen van nieuwe strafbare feiten in de toekomst, moeten worden gesteld. De wet voorziet er in dat in geval van veroordeling voor een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf alleen een taakstraf kan worden opgelegd tezamen met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. Daarnaast regelt de wet dat niet opnieuw een taakstraf kan worden opgelegd indien een eerder opgelegde taakstraf voor een strafbaar feit de dader er kennelijk niet van heeft weerhouden om opnieuw een soortgelijk delict te plegen, tenzij naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.

Inwerkingtreding 3-1-2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.