Stb. 2015, 358 Gebruiksverbod pluimvee met ingrepen

Besluit van 30-09-2015, Stb. 2015, 358

Besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

—Dit besluit wijzigt het Besluit houders van dieren. Dat besluit bepaalt krachtens artikel 2.3 van de Wet dieren welke dieren kunnen worden gebruikt met het oog op productie van producten, afkomstig van die dieren. Met onderhavig wijzigingsbesluit wordt geregeld dat pluimvee niet met het oog op de productie van dierlijke producten mag worden gebruikt voor zover ten aanzien van deze dieren ingrepen zijn verricht die niet zijn toegestaan. Het verbod betreft al het pluimvee, maar betreft met name ingrepen bij kippen en kalkoenen. Artikel 2.1 van het Besluit is daartoe aangepast. Dit wijzigingsbesluit ondersteunt het verbod op het verrichten van ingrepen. Dit is vooral belangrijk voor het toezicht op de naleving. Het voorkomt ook dat pluimveehouders zouden kunnen beschikken over dieren die buiten Nederland verboden ingrepen hebben ondergaan. In een aantal lidstaten zijn het, zoals in Nederland tot op heden, eveneens gebruikelijke ingrepen. Dit zou de doelstelling van het verbod ondergraven en het zou grotendeels aan effect verliezen. Door het niet toestaan van gebruik voor productiedoeleinden van pluimvee ten aanzien waarvan verboden ingrepen zijn verricht, wordt de facto een gebruiksverbod bewerkstelligd voor pluimvee, dat wordt gehouden voor de productie van dierlijke producten.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.