Stb. 2019, 249 Gebruik passagiersgegevens ter bestrijding misdrijven

Besluit van 28-06-2019, Stb. 2019, 249

Besluit ter uitvoering van de Wet gebruik van passagiers­gegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven en tot wijziging van het Besluit politie­gegevens in verband met de verstrekking van politie­gegevens aan de Passagiers­informatie-eenheid (Besluit gebruik van passagiers­gegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

—Dit besluit strekt tot uitvoering van een drietal delegatiebepalingen in de Wet gebruik van passagiers­gegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (de wet). Dit betreft de artikelen 10, vijfde lid, 12, tweede lid, en 14, vierde lid, van de wet. Deze delegatiebepalingen zien op de verstrekking van passagiers­gegevens en verwerkings­resultaten van de passagiers­gegevens door de Passagiers­informatie-eenheid (Pi-NL) aan passagiers­informatie-eenheden (PIU’s) van andere lidstaten dan wel aan de bevoegde instanties van andere lidstaten en aan Europol. In dit besluit worden nadere regels gesteld over deze verstrekking. In de tweede plaats behelst dit besluit een wijziging van het Besluit politie­gegevens (Bpg) teneinde de Pi-NL in staat te stellen haar taak op grond van de wet uit te voeren. Dit betreft het vergelijken door de Pi-NL van de passagiers­gegevens met databanken die nationaal of internationaal worden bijgehouden voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische of ernstige misdrijven, in het bijzonder de SIS-databank. Het doel ervan is te bepalen welke personen vanwege mogelijke betrokkenheid bij een terroristisch of ernstig misdrijf moeten worden onderworpen aan een nader onderzoek door de bevoegde instanties zoals de politie of het openbaar ministerie (OM). Voorts kunnen de bevoegde instanties gemotiveerde verzoeken tot de Pi-NL richten teneinde door tussenkomst van de Pi-NL passagiers­gegevens en/of verwerkingsresultaten van de PIU’s van andere lidstaten te verkrijgen (artikel 14, tweede lid, van de wet). Dit besluit voorziet daarom in een grondslag (in het Bpg) voor de verstrekking aan de Pi-NL van politie­gegevens (onderzoeks­informatie) die aan deze verzoeken ten grondslag liggen (de motivering).

Inwerkingtreding met ingang van 06-07-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.