Stb. 2012, 532 Gebruik BSN bij deposito garantiestelsel

Wet van 25-10-2012, Stb. 2012, 532

2343Wet (25-10-2012) tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservice nummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

—Op grond van de richtlijn depositogarantiestelsels (DGS-richtlijn) is er een depositogarantiestelsel (DGS), dat aan depositohouders een vergoeding voldoet ingeval, kort gezegd, de toezichthouder de betalingsonmacht heeft geconstateerd dan wel de rechter een insolventieprocedure heeft geopend. In Nederland wordt het depositogarantiestelsel uitgevoerd door de Nederlandsche Bank (DNB). De administratie van banken moet zodanig zijn dat DNB op basis van die administratie binnen zeer korte tijd kan vaststellen welke deposito’s voor vergoeding in aanmerking komen, wat de omvang van die deposito’s is en wie de depositohouders zijn. Voor het bepalen van de aanspraak onder het DGS is het burgerservicenummer (BSN) een uniek ordeningsinstrument waarmee meerdere administraties met verschillende producten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het gebruik van BSN wordt als een noodzakelijke voorwaarde gezien ter uitvoering van een Europees rechtelijke en wettelijke verplichting teneinde DNB in staat te stellen snel en correct tot uitkering (dus binnen 20 werkdagen voor alle depositohouders) onder het DGS over te gaan. Gebruik van het BSN in andere sectoren dan de overheid is op grond van artikel 24, eerste lid, Wbp slechts mogelijk indien de wetgever daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke grondslag creëert. Deze wet behelst een wettelijke grondslag voor het gebruik van het BSN door de banken. Op grond van deze wet zal het gebruik van BSN door betrokken banken uitsluitend zijn toegestaan in het kader van de administratieve verplichtingen op grond van het DGS.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-11-2012, Stb. 2012, 566

Besluit van 13 november 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 oktober 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (Stb. 2012, 532).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.