Stb. 2019, 463 Geboorteverlof

Besluit van 2 december 2019, Stb. 2019, 463

Besluit van 2 december 2019 tot wijziging van het Algemeen inkomens­besluit sociale­zekerheids­wetten en het Dagloonbesluit werknemers­verzekeringen in verband met de invoering van het aanvullend geboorte­verlof en een andere berekenings­wijze van het WW-dagloon in het geval van ziekte in de referte­periode

—Vanaf 1 juli 2020 krijgen werk­nemers op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo), zoals gewijzigd door de Wet invoering extra geboorte­verlof (WIEG), na de geboorte van een kind recht op (maximaal) vijf weken aanvullend geboorte­verlof. Dit recht geldt voor de werk­nemer die echt­geno(o)t(te) of geregistreerde partner van de moeder is, ongehuwd met haar samen­woont of haar kind erkend heeft. Tijdens dit verlof bestaat geen wettelijk recht op loon­door­betaling. Wel heeft men recht op een uitkering van het Uitvoerings­instituut werknemers­verzekeringen (UWV) ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon.

Het voorliggende besluit voorziet in een technische aan­passing van het Algemeen inkomens­besluit sociale­zeker­heids­wetten (AIB) en het Dag­loon­besluit werknemers­verzekeringen. In beide besluiten moet worden geregeld wat onder inkomen wordt verstaan als de betrokkene respectievelijk een uitkering of verlof geniet op grond van de WIEG.

Daarnaast voorziet het voor­liggende besluit in een reparatie van het Dag­loon­besluit met betrekking tot de vast­stelling van het WW-dagloon. De berekenings­wijze van het WW-dagloon in het geval van ziekte in de referte­periode wordt geharmoniseerd met de systematiek die reeds geldt voor de vast­stelling van het WIA-dagloon.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.