Stb. 2014, 320 Fraudeaanpak SUWI

Besluit van 01-09-2014, Stb. 2014, 320

Besluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met regels voor fraudeaanpak door gegevensuit­wisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijn-de gegevens met inzet van SyRI

—Dit besluit strekt ter uitvoering van artikel 65 van de Wet structuur uit­voeringsorganisatie werk en inko­men (hierna: Wet SUWI). Het bevat nadrukkelijk alleen regels voor zover de inzet van het in artikel 65 van de wet beschreven systeem risico indi­catie (hierna: SyRI) aan de orde is. SyRI is een instrument waarmee in een beveiligde omgeving op een zorgvuldige manier data worden gekoppeld en vervolgens geanaly­seerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd. SyRI wordt ingezet in het kader van een inte­graal optreden ter voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en –voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de inkomensafhankelij­ke regelingen, de voorkoming en bestrijding van belasting– en pre­miefraude, en het niet naleven van arbeidswetten. De belangrijkste onderwerpen van het besluit betref­fen:

  1. de voorwaarden waaraan een verzoek om gebruik te maken van SyRI moet voldoen;
  2. de aanwijzing en de taak van de bewerker in het kader van SyRI;
  3. de analyse van de resultaten uit SyRI;
  4. de aanvang en het einde van een SyRI-project;
  5. het register voor risicomeldingen;
  6. de evaluatie van het gehanteerde risico­model.

Inwerkingtreding m.i.v. 12-09-2014.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.