Stb. 2018, 506 Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Wet van 19-12-2018, Stb. 2018, 506

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroenings­maatregelen 2019)

—Deze wet maakt onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2019 en bevat de volgende vergroenings­maatregelen: 

 • De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investering­aftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) worden ook in de jaren 2019 tot en met 2024 gecontinueerd.
 • Het aftrekpercentage van de EIA wordt verlaagd van 54,5% tot 45%.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vastgesteld met behulp van een forfait. Uitgangspunt is een bijtelling van 7% van de oorspronkelijke nieuwwaarde. Een vergelijkbare regeling gaat gelden voor de onttrekking bij een tot het ondernemings­vermogen behorende fiets. Ook voor de resultaatgenieter gaat een vergelijkbare regeling gelden.
 • De teruggaafregeling in de Wet BPM 1992 voor taxi’s en openbaar vervoer wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. Er komt overgangsrecht voor teruggaven waarvoor de aanspraak op teruggaaf van belasting uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan.
 • De milieudifferentiatie in de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) wordt geactualiseerd. Meer vervuilende zware motor­rijtuigen (vracht­auto’s) gaan meer belasting betalen. 
 • De in de Wet uitwerking autobrief II opgenomen fijnstof­toeslag in de Wet MRB 1994 wordt niet per 1 januari 2019 ingevoerd, maar op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • De tarieven in de eerste schijf van de energiebelasting worden beter in verhouding tot de CO2-uitstoot gebracht. Het tarief voor elektriciteit wordt verlaagd en het tarief voor aardgas wordt verhoogd. 
 • De belastingvermindering in de energiebelasting wordt verlaagd van € 308,54 naar € 257,54.
 • Het tarief van de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen wordt verhoogd.
 • Er komt een heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen.
 • In de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) wordt een vrijstelling van afvalstoffenbelasting opgenomen voor de afgifte ter verwijdering of overbrenging ter verwijdering van afzonderlijk aangeboden asbest en asbesthoudende producten afkomstig van asbestdaken die uiterlijk eind 2024 gesaneerd moeten zijn.

Gedeeltelijke inwerkingtreding met ingang van 01-01-2019.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-01-2019, Stb. 2019, 11

Besluit tot inwerkingtreding van artikel XI van Fiscale vergroenings­maatregelen 2019

—Artikel XI treedt in werking met ingang van 01-02-2019.


Inwerkingtredingsbesluit van 14-06-2019, Stb. 2019, 226

Besluit tot inwerkingtreding van artikel V van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Artikel V treedt in werking met ingang van 01-07-2019. Genoemd artikel V bevat enkele wijzigingen in de Wet belasting zware motorrijtuigen, conform de overeenkomstige aanpassingen in het Eurovignetverdrag (Trb. 2018, 2) ingevolge het protocol van 6 december 2017 tot wijziging van het Eurovignetverdrag (Trb. 2019, 77). Voornaamste wijziging is de verhoging en sterkere differentiatie naar EURO-klasse van de tarieven van het Eurovignet, dat in Nederland wordt geheven in de vorm van de belasting zware motorrijtuigen. Door dit besluit treedt de beperkte verhoging van de tarieven voor vrachtauto’s in de categorie EURO V in werking met ingang van 1 januari 2020. Dit is geregeld in artikel VI en artikel XII, onderdeel b, van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.