Stb. 2016, 546 Fiscale vereenvoudigingswet 2017

Wet van 21-12-2016, Stb. 2016, 546

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017)

—Omdat het kabinet het belang van vereenvoudiging extra wil onderstrepen is dit jaar gekozen voor een afzonderlijke vereenvoudigingswet. Met de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 wordt ingezet op een vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven, een vermindering van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en een vermindering van de regeldruk. Naast de onderhavige wet bevat het pakket Belastingplan 2017 nog een aantal andere belangrijke vereenvoudigingen. Deze zijn opgenomen in de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing. Een deel van de maatregelen in deze wet vloeit voort uit de externe consultatie die begin dit jaar heeft plaatsgevonden. De vereenvoudigingen betreffen de volgende onderwerpen:

 • Stroomlijnen invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen.
 • Introductie inhoudingsvrijstelling dividendbelasting vrijgestelde Vpb-lichamen.
 • Vereenvoudigingen teruggaafregeling oninbare vorderingen btw en milieubelastingen.
 • Vereenvoudigingen in de Wet op de accijns.
 • Overig:
  • wegnemen van fiscale belemmeringen voor het aanbieden van rentemiddeling;
  • afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen; 
  • afschaffen jaarloonuitvraag; 
  • uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelen; 
  • aanpassing zesmaandentermijn bij opteren belastingplicht vennootschapsbelasting;
  • vervallen dagaangifte kolenbelasting.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2017. Enkele onderdelen treden in werking met ingang van 01-07-2017 respectievelijk op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.