Stb. 2009, 611 Fiscale vereenvoudigingswet 2010

Wet van 23-12-2009, Stb. 2009, 611

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten

—In het kader van het fiscale pakket 2010 zijn twee wetsvoorstellen ingediend die geheel zijn gewijd aan het terugdringen van de administratieve lasten en uitvoeringskosten. Hierbij gaat het om het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip (32 131 dat nog bij de Tweede Kamer ligt) waarin vereenvoudigingen in de loon- en premieheffing worden geregeld en de onderhavige wet Fiscale vereenvoudigingswet 2010 waarin vereenvoudigingen in de inkomstenbelasting, loonheffingen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting en enkele formeelrechtelijke vereenvoudigingen zijn opgenomen.
De vereenvoudiging van vrije vergoedingen en verstrekkingen komt tegemoet aan een veel gehoorde wens van werkgevers op dit punt. Momenteel zijn er 29 categorieën vergoedingen en verstrekkingen waarvoor regels gelden, zoals bijvoorbeeld werkkleding, kerstpakketten, laptops, fietsen en bedrijfsfitness. Op grond van het nieuwe stelsel, genaamd werkkostenregeling, vervallen veel regels. Voor door de werkgever aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen komt er een forfaitaire vrijstelling van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen). Dit forfait wordt aangevuld met nog slechts een beperkt aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Over het meerdere - boven het algemene forfait - vindt een eindheffing ten laste van de werkgever plaats. De nieuwe opzet maakt het tevens overbodig (de waarde van) verstrekkingen toe te rekenen aan de individuele werknemer. Met deze wijzigingen wordt een substantiële reductie bereikt van de administratieve lasten van werkgevers en van de uitvoeringslasten van de Belastingdienst.
Andere maatregelen betreffen een vereenvoudiging inkomstenbelasting, een vereenvoudiging belastingheffing minerale oliën en motorrijtuigenbelasting, het stroomlijnen van het partnerbegrip en nog een aantal formeelrechtelijke vereenvoudigingen.

Inwerkingtreding 1-1-2010 met uitzonderingen.

Inwerkingtreding 

Inwerkingtredingsbesluit van 30-10-2012, Stb. 2012, 536

Besluit van 30 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIX, XX en XXI van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, artikel XXI van de Fiscale verzamelwet 2011 en artikel XXXIII van het Belastingplan 2012

—Met ingang van 1 januari 2013 treden in werking:

  • a. de artikelen XIX, XX en XXI van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Stb. 2009, 611);
  • b. artikel XXI van de Fiscale verzamelwet 2011 met dien verstande dat dit artikel toepassing vindt nadat artikel II van de Wet uniformering loonbegrip is toegepast;
  • c. artikel XXXIII van het Belastingplan 2012 met dien verstande dat dit artikel toepassing vindt nadat artikel II van de Wet uniformering loonbegrip is toegepast.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.