Stb. 2010, 10 Fiscale strafbeschikking

Besluit van 23-12-2009, Stb. 2010, 10

Besluit tot wijziging van het Besluit justitiële gegevens, het Besluit OM-afdoening en het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten in verband met de invoering van de fiscale strafbeschikking

—Kern van dit besluit is dat de fiscale strafbeschikking terzake van misdrijven wordt aangemerkt als justitieel gegeven. De fiscale transactie wordt tot op heden niet in de justitiële documentatie geregistreerd. De overtredingen uit de Algemene douanewet en de Algemene wet inzake rijksbelastingen die met een strafbeschikking kunnen worden afgedaan, hebben doorgaans betrekking op het niet voldoen aan administratieve voorschriften en verplichtingen, terwijl de misdrijven uit deze wetten opzet vereisen en veelal met fraude gepaard gaan. De wenselijkheid van registratie van de misdrijven is daarmee evident. Het justitieel documenteren van de overtredingen heeft echter slechts een beperkte toegevoegde waarde. Dit besluit strekt er dan ook toe dat alleen de op grond van artikelen 76 Algemene wet inzake rijksbelastingen en 10:15 Algemene douanewet uitgevaardigde strafbeschikking terzake van misdrijven als justitieel gegeven dient te worden aangemerkt. Het besluit wijzigt daartoe drie amvb's.

Inwerkingtreding tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.