Stb. 2011, 610 Financiële markten

Wet van 1-12-2011, Stb. 2011, 610 en inwerkingtredingsbesluit van 22-12-2011, Stb. 2011, 671

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten

—De wet bevat zowel enkele inhoudelijke wijzigingen als ook technische, niet-inhoudelijke wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wijzigingen van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. De inhoudelijke wijzigingen betreffen:

  • de intrekking van de Wet inzake de geldtransactiekantoren;
  • wijziging van de biedingsregels;
  • wijziging van de Wet toezicht trustkantoren;
  • het vervallen van het verbod op het dekken van oorlogsmolest in het buitenland voor schadeverzekeraars;
  • het opnemen van een grondslag op basis waarvan het mogelijk wordt om ter uitvoering van een EU-verordening nadere regels te stellen over de sanctionering en een bevoegde toezichthouder aan te wijzen.

Voorts wordt uitvoering gegeven aan Verordening (EU) nr. 1031/2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2012 en gedeeltelijk met ingang van 1-7-2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.