Stb. 2020, 4 Financiële benchmarks

Wet van 04-12-2020, Stb. 2020, 4

Wet houdende wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als bench­marks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggings­fondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële bench­marks)

—De verordening financiële bench­marks biedt een regelgevend kader voor de totstandkoming en het gebruik van bench­marks in de Europese Unie met als doel de integriteit, de betrouwbaarheid en de geschiktheid van financiële bench­marks te verbeteren. De verordening bevat daartoe verschillende elementen.

Ten eerste introduceert de verordening een vergunningplicht en doorlopend toezicht voor beheerders van bench­marks. Ten tweede stelt de verordening (indirect) enige eisen aan de partijen die bijdragen aan de bench­mark, de zogenaamde contribuanten. Deze eisen richten zich voornamelijk op het proces van aanlevering van inputgegevens en hebben tot doel de integriteit en de betrouwbaarheid van input­gegevens te waarborgen. Tot slot stelt de verordening een aantal eisen aan de informatievoorziening over bench­marks. In het kader van informatie­voorziening amendeert de verordening tevens de Richtlijn consumentenkrediet en de Richtlijn hypothecair krediet: een krediet­aanbieder moet de consument op de hoogte stellen van de naam van de bench­mark, de naam van de beheerder en de mogelijke gevolgen voor de consument indien het krediet gebruik maakt van een bench­mark.

Het grootste gedeelte van de verordening financiële bench­marks werkt rechtstreeks en behoeft geen implementatie met uitzondering van twee elementen: het toezicht op de naleving van de verordening en de wijzigingen die de verordening aanbrengt in de Richtlijn consumenten­krediet en de Richtlijn hypothecair krediet.

Wat betreft het toezicht op de naleving past de onderhavige wet artikel 1:87, eerste lid, van de Wet financieel toezicht aan. Dat artikel behelst de mogelijkheid voor toezichthouders om personen tijdelijk de bevoegdheid te ontzeggen om bepaalde functies uit te oefenen in financiële ondernemingen of marktexploitanten. Na wijziging kunnen de toezichthouders ook personen de bevoegdheid ontzeggen om bepaalde functies in een beheerder van een bench­mark te vervullen. Verder zal overtreding van de artikelen 29, eerste lid (marktpartijen mogen alleen bench­marks gebruiken die zijn opgenomen in het door de European Securities and Markets Authority (ESMA) beheerde register) en 34, eerste lid, (vergunningplicht voor beheerders van bench­marks) van de verordening financiële bench­marks strafbaar worden gesteld. Hiertoe voegt de wet deze bepalingen toe aan de Wet op de economische delicten. De wijzigingen die de verordening financiële bench­marks aanbrengt in de Richtlijn consumentenkrediet en de Richtlijn hypothecair krediet zullen worden geïmplementeerd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft middels het Besluit uitvoering verordening financiële bench­marks.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-01-2020, Stb. 2020, 19

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

De wet treedt in werking met ingang van 31-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.