Stb. 2019, 7 Extra zetels voor Nederland in Europees Parlement

Wet van 12-12-2018, Stb. 2019, 7

Wet houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

Deze wet voorziet in een regeling voor de toewijzing van de extra zetels die Nederland in verband met de (uitgestelde) terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) (na 22 mei 2019) mag gaan vervullen. Gelet op het uitzonderlijke karakter van deze (aanvullende) toewijzing van extra zetels, heeft het kabinet ervoor gekozen deze voorziening niet op te nemen in de Kieswet, maar in een afzonderlijke wet die na de zittingsperiode 2019–2024 van het Europees Parlement vervalt. Zodra de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU juridisch een feit is, wordt een nieuwe zetelverdeling voor het Europees Parlement op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van 28 juni 2018 inzake de samenstelling van het Europees Parlement (PbEU 2018 L 165 Ivan 28-06-2018) van kracht. Dat betekent dat het aantal in Nederland gekozen vertegenwoordigers dan uitkomt op 29 in plaats van het huidige aantal van 26. Indien herverdeling van de bijkomende zetels als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU overeenkomstig het besluit na aanvang van de zittingsperiode van het Europees Parlement 2019–2024 plaatsvindt, is een afzonderlijke wettelijke voorziening noodzakelijk voor de toewijzing van de extra zetels die Nederland zal krijgen. De Kieswet voorziet er immers niet in dat gedurende de zittingsperiode van een vertegenwoordigend orgaan een of meer zetels worden toegekend.

Indien terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (al dan niet op basis van een verlengingsbesluit) vóór 23 mei 2019 juridisch een feit is, is de benodigde duidelijkheid gegeven en kan de verkiezingsuitslag volgens de reguliere bepalingen van de Kieswet worden vastgesteld op basis van het in het besluit genoemde aantal aan Nederland toevallende zetels.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 31-01-2019, Stb. 2019, 57

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2018, houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (Stb. 2019, 7

De wet treedt in werking met ingang van 01-02-2019. Deze wet voorziet in de wettelijke grondslag voor de tussentijdse toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement in verband met de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en is van toepassing indien de uittreding overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie plaatsvindt na 22-05-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.