Stb. 2018, 451 Extra geboorteverlof partners

Wet van 14-11-2018, Stb. 2018, 451 en inwerkingtredingsbesluit van 17-11-2018, Stb. 2018, 452

Wet van 14 november 2018 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) 

—Deze wet beoogt een verruiming van het verlof, namelijk van de huidige twee dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling (geboorteverlof) en aanvullend vijf maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind (aanvullende geboorteverlof). Voor het aanvullend verlof bestaat recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste vijf weken. Het recht op dit aanvullende geboorteverlof kan slechts genoten worden indien eerst het geboorte-verlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling door de werkgever is genoten.


Inwerkingtreding

De artikelen I, onderdelen A tot en met C en H tot en met J, V, onderdeel B, VIII en IX, eerste, tweede en vierde lid, treden in werking met ingang van 1 januari 2019.
De artikelen I, onderdelen D tot en met G, II, III, IV, V, onderdeel A, VI, VII en IX, derde lid, treden in werking met ingang van 1 juli 2020. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.