Stb. 2016, 272 Exploitatie Schiphol

Wet van 22-06-2016, Stb. 2016, 272 

Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

—De bepalingen in afdeling 8.4 ‘De exploitatie van de luchthaven’, waar deze wet betrekking op heeft, zijn bij Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (Stb. 2006, 331in de Wet luchtvaart opgenomen. Deze wet beoogt uitdrukkelijk geen substantiële beleidswijziging. De beoogde verbeteringen borduren voort op de bestaande systematiek en zijn ingegeven door de evaluatie van de wet van 29 juni 2006. De wetswijziging bevat de volgende inhoudelijke veranderingen:

  • een verbetering van de raadpleging;
  • de invoering van een meerjarige vaststelling van tarieven en voorwaarden;
  • beperking van tariefschommelingen met behulp van de verrekeningsegalisatie;
  • invoering van efficiëntieprikkels;
  • een verplichte financiële bijdrage vanuit de niet-luchtvaartactiviteiten aan de luchtvaartactiviteiten;
  • de effecten op de netwerkkwaliteit.

Naast deze inhoudelijke veranderingen bevat de weteen aantal technische verbeteringen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-04-2017, Stb. 2017, 188

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (Stb. 2016, 272)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.