Stb. 2010, 166 Excellentie in het hoger onderwijs

Besluit van 1-4-2010, Stb. 2010, 166

Besluit met bepalingen voor een experiment met het oog op het bevorderen van excellentie in het hoger onderwijs

—Dit besluit schept de condities voor een nieuw experiment met selectie van studenten en collegegeldverhoging en vormt daarmee een vervolg op de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing (Stb. 2005, 222).

Eind 2007 zijn deze experimenten geëvalueerd door de Commissie 'Ruim baan voor talent'. In de beleidsreactie op de evaluatie is voorgesteld verder te experimenteren met selectie en collegegeldverhoging. Het starten van een nieuw experiment wordt in dit besluit geregeld. De WHW biedt in artikel 1.7a hiervoor een grondslag. Dit experiment richt zich op het stimuleren van excellentie in het hoger onderwijs. Excellentie betekent in deze context het streven om de beste studenten tot een voor hen hoogst mogelijk niveau te brengen.
Bij het experiment op grond van dit besluit gaat het zowel om selectie bij bacheloropleidingen, als om uitbreiding van selectiemogelijkheden bij masteropleidingen. De experimenten 'Ruim baan voor talent' betroffen vooral bacheloropleidingen. Het is ook van belang om te onderzoeken voor welke masteropleidingen met een specifiek profiel selectie nuttig is. Selectie is bij sommige masteropleidingen al mogelijk, maar is beperkt tot selectie op kennis, inzicht en vaardigheden. Selectiecriteria kunnen dus geen betrekking hebben op bijvoorbeeld motivatie. Als een instelling mag selecteren op grond van dit besluit dan is selectie op grond van motivatie wel mogelijk.
De verhoging van het collegegeld zal op een maximum worden gesteld van vijf keer het wettelijk collegegeld. Dit was ook zo bij de experimenten 'Ruim baan voor talent'. Hiermee wordt aan de ene kant voorzien in de wens de opleiding toegankelijk te houden en aan de andere kant wordt de instelling de ruimte geboden een onderwijsconcept waarmee excellentie kan worden bereikt, neer te zetten. De toegankelijkheid van de opleidingen wordt geborgd doordat studenten een lening kunnen aanvragen om het collegegeld, inclusief verhoging, te betalen. Dit kan in de vorm van een collegegeldkrediet (artikel 3.16a van de Wet studiefinanciering 2000). Met het oog op de internationale concurrentie om excellente studenten wordt het voor de instellingen mogelijk gemaakt voor individuele studenten dispensatie te verlenen van de verhoging van het collegegeld.

Inwerkingtreding 30-4-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.