Stb. 2019, 8 EVRM Protocol nr. 16

Rijkswet van 05-12-2018, Stb. 2019, 8

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

—Dit Protocol is een facultatief protocol dat een uitbreiding van de bevoegdheid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om adviezen uit te brengen tot doel heeft. Specifiek aangewezen nationale gerechten krijgen de bevoegdheid het Hof te verzoeken om een advies over principiële (rechts)vragen aangaande de interpretatie of toepassing van de rechten en vrijheden neergelegd in het Verdrag of de daartoe behorende Protocollen. Zodoende wordt beoogd om de interactie tussen het Hof en de nationale autoriteiten verder te versterken en de tenuitvoerlegging van het Verdrag in de nationale rechtsordes te verbeteren in overeenstemming met het beginsel van subsidiariteit. Het Protocol is op 2 oktober 2013 opengesteld voor ondertekening. Het door Protocol nr. 16 geïntroduceerde stelsel van adviezen creëert voor het EHRM een nieuwe mogelijkheid om haar rol als laatste instantie om het Verdrag gezag-hebbend te interpreteren en toe te passen, te verwezenlijken op een zodanige wijze dat de nationale rechtsorde in een vroegtijdig stadium kan duiden welke verplichtingen uit het Verdrag voortvloeien. Tegelijkertijd beoogt het op de middellange termijn de werklast van het Hof substantieel te verminderen. Het idee van adviezen (‘advisory opinions’) is voor het eerst geopperd door de Group of Wise Persons, een groep eminente juristen die door de Derde Top van de Raad van Europa op 16 en 17 mei 2005 in Warschau werd verzocht na te denken over de langetermijntoekomst van het EHRM.

Inwerkingtreding met ingang van 19-01-2019.


Kamerstukken

R2053

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.