Stb. 2016, 25 Evaluatie Wet vaste boekenprijs

Wet van 23-12-2015, Stb. 2016, 25

Wet houdende wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

—De Wet op de vaste boekenprijs bevat een evaluatiebepaling die voorschrijft dat de Minister van OCenW iedere vier jaar verslag uitbrengt aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Dit verslag heeft mede geleid tot het besluit de wet te handhaven. Wel worden er op basis van de evaluatie en de opmerkingen van belanghebbenden met onderhavige wet drie wijzigingen voorgesteld, namelijk: een wijziging van de definitie van het begrip boek, een technische wijziging inzake het leveren van een muziekuitgave aan het Depot Nederlandse publicaties en Nederlandse bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB) en een aanpassing van de mogelijkheid om de boekenclubprijs aan te passen indien de vaste prijs wordt aangepast.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 05-03-2016, Stb. 2016, 107

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (Stb. 2016, 25)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.