Stb. 2019, 89 Evaluatie parlementaire enquête

Wet van 23-01-2019, Stb. 2019, 89 en inwerkingtredingsbesluit van 14-02-2019, Stb. 2019, 90

Wet tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

—Deze wet is een initiatief van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg. Op 9 mei 2008 is de nieuwe Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe) in werking getreden. Sindsdien hebben drie enquêtes plaatsgevonden op grond van de nieuwe wet: Financieel stelsel, Woningcorporaties en Fyra. De tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête (TCEWPE) heeft de wet geëvalueerd en dat heeft een analyse opgeleverd van de problematiek waarmee de drie genoemde enquêtecommissies te maken hadden. Deze analyse vormt de basis voor deze wet. De wijzigingen in deze wet zien onder meer op een verheldering en verankering van de modaliteiten van de informatievordering. Ook gaan ze over de geheimhouding van de inhoud van het besloten voorgesprek: in de Wpe 2008 wordt opgenomen dat hetgeen een persoon met wie een voorgesprek wordt gehouden of zijn bijstandsverlener ter kennis komt tijdens het voorgesprek niet openbaar mag worden gemaakt. Hierdoor kan de persoon met wie een besloten voorgesprek is gehouden of zijn bijstandsverlener bijvoorbeeld wel spreken over de opgedane kennis met degenen met wie hij in een gezags-relatie staat. Deze personen is het vervolgens ook niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, daar het verbod op openbaarmaking rust op de informatie en niet op de persoon met wie het voorgesprek is gehouden. Voorts is vastgelegd dat de Kamer niet de vertrouwelijkheid van de verslagen van besloten voorgesprekken kan opheffen, met als reden dat het vreemd is dat leden van de Kamer geen inzage hebben in de verslagen van de besloten voorgesprekken, maar dat zij wel ontheffing kunnen verlenen van de beperkingen die aan de openbaarheid van de verslagen zijn gesteld.

Ook wordt met deze wet de motivering(splicht) van een beroep op een verschoningsgrond in de Wpe geëxpliciteerd. De aard van de verschoningsgrond en de gevorderde informatie zullen mede bepalen wat een deugdelijke motivering is. 

Tot slot wordt in artikel 30 van de Wpe 2008 in de bepaling die de samenloop regelt met andere procedures een verduidelijking aangebracht die inhoudt dat verklaringen en documenten enkel als bewijs kunnen worden gebruikt in de uitzonderingsgevallen die in de wet worden gespecificeerd (artikel 32, eerste lid). Door de uitzonderingen expliciet te noemen beogen de initiatiefnemers te verduidelijken dat geen andere uitzonderingen mogelijk zijn.

Inwerkingtreding met ingang van 09-03-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.