Stb. 2011, 521 Europese ondernemingsraad

Wet van 7-11-2011, Stb. 2011, 521

Wet tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers

—Deze wet strekt tot uitvoering van richtlijn 2009/38/EG, (nieuwe EOR-richtlijn). Het betreft een herschikking, wat inhoudt dat in deze nieuwe Europese ondernemingsraad-richtlijn enkele materiële wijzigingen in en de ongewijzigde bepalingen van richtlijn 94/45/EG (oude EOR-richtlijn) worden samengebracht. De oude EOR-richtlijn wordt ingetrokken. De implementatie van de nieuwe EOR-richtlijn leidt tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden. Met deze modernisering van de oude EOR-richtlijn wordt beoogd:

  • de effectiviteit van het recht van werknemers op transnationale informatie en raadpleging te waarborgen;
  • het aandeel ondernemingen met een Europese ondernemingsraad te verhogen en het tegelijk mogelijk te maken dat bestaande overeenkomsten van kracht blijven;
  • de problemen met de praktische toepassing van de oude EOR-richtlijn op te lossen;
  • rechtszekerheid te scheppen over een aantal bepalingen van de oude EOR-richtlijn, met name betreffende het oprichten en functioneren van Europese ondernemingsraden;
  • de bestaande richtlijnen inzake informatieverstrekking aan en raadpleging van werknemers beter op elkaar af te stemmen.

Inwerkingtreding 15-11-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.