Stb. 2011, 155 Europees verbod handel in zeehondenproducten

Besluit van 15-3-2011, Stb. 2011, 155

Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet en het Besluit vrijstelling beschermde dieren plantensoorten in verband met Europees verbod handel zeehondenproducten

—Op 16 september 2009 is verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de handel in zeehondenproducten vastgesteld. De materiële bepalingen van de verordening zijn op 20 augustus 2010 in werking getreden. Met de verordening is in beginsel het op de markt brengen van producten van alle zeehondensoorten verboden. De verordening laat niet toe dat er nationale afwijkende beperkingen blijven bestaan. Het in Nederland bestaande handelsverbod voor producten van klapmutsen (Crystophora cristata) en zadelrobben (Phoca groenlandica) zal derhalve moeten vervallen. Dit besluit strekt daartoe. Aan de Europese verordening is nationaal al uitvoering gegeven door aanwijzing van zeehondensoorten als beschermde diersoorten bij ministeriële regeling, waardoor het handelsverbod van artikel 13 van de Flora- en faunawet van toepassing is geworden.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 15-3-2011, Stb. 2011, 261

Het Besluit van houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet en het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten in verband met Europees verbod handel zeehondenproducten (Stb. 2011, 155) is in werking getreden met ingang van 30 mei 2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.