Stb. 2012, 178 Europees burgerinitiatief

Besluit van 19-4-2012, Stb. 2012, 178

Besluit tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65, Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief)

—Nederland moet uitvoering geven aan de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65, de Verordening). Het burgerinitiatief houdt in dat (conform artikel 11, vierde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie) burgers het initiatief kunnen nemen de Europese Commissie te verzoeken een voorstel in te dienen. Daarvoor moeten ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, een dergelijk initiatief ondersteunen. De Verordening voorziet in een procedure die eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evenredig met de aard van het burgerinitiatief is. Daarnaast geeft zij een nadere uitwerking van de voorwaarden voor een burgerinitiatief. De regering zal zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin de uitvoering wordt gegeven aan de Verordening. De regering acht het wenselijk om op dit moment alvast de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen bij dit tijdelijke besluit te nemen, omdat de Verordening al van toepassing is vanaf 1 april 2012, terwijl de formele wetgeving vermoedelijk pas over enkele maanden tot stand zal zijn gekomen. In die periode zou anders geen uitvoering kunnen worden gegeven aan de Verordening.

Inwerkingtreding m.i.v. 28-4-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.