Stb. 2016, 440 Europees bevel tot conservatoir beslag

Wet van 14-11-2016, Stb. 2016, 440 en inwerkingtredingsbesluit van 17-11-2016, Stb. 2016, 441

Wet houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

—De verordening is in werking getreden op 17 juli 2014 en is, met uitzondering van een informatiebepaling (zie artikel 50 van de verordening) die een half jaar eerder van toepassing werd, per 18 januari 2017 van toepassing. De verordening is in al haar onderdelen verbindend en rechtstreeks toepasselijk. Het doel van de verordening is het vereenvoudigen van de inning van grensoverschrijdende schuldvorderingen voor burgers en bedrijven. Om dit te bewerkstelligen, is in de verordening een procedure opgenomen waarmee conservatoir beslag kan worden gelegd op een bankrekening in een andere lidstaat. Deze procedure zal bestaan naast de nationale procedures in de lidstaten. Naast de procedure voor het uitvaardigen van een Europees bevel tot conservatoir beslag, is in de verordening tevens de tenuitvoerlegging van het beslagbevel geregeld. Deze wet geeft uitvoering aan de verordening.

De procedure tot het leggen van conservatoir beslag op een bankrekening kan in de volgende gevallen worden gebruikt:

  1. voor of tijdens elke fase van de bodemprocedure (de inhoudelijke procedure tussen partijen over de vordering van de schuldeiser), zolang er geen rechterlijke beslissing is gegeven of geen gerechtelijke schikking is getroffen;
  2. nadat er een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte is verkregen op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen.

Inwerkingtreding m.i.v. 18-01-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.