Stb. 2015, 40 Europees Beschermingsbevel

Wet van 28-01-2015, Stb. 2015, 40

Wet tot implementatie van richtlijn 2011/99/EU  van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

De richtlijn Europees Beschermingsbevel beoogt maatregelen die een slachtoffer beschermen en zijn opgelegd in de ene lidstaat, te kunnen uitbreiden naar een andere lidstaat. Een Europees beschermingsbevel kan alleen worden uitgevaardigd indien in de beslissingsstaat al een nationale beschermingsmaatregel is vastgesteld. Het moet daarbij gaan om beslissingen in strafzaken. Drie typen beschermingsmaatregelen kunnen worden omgezet in een Europees beschermingsbevel:

  • locatieverboden;
  • contactverboden;
  • benaderingsverboden.

Andere maatregelen kunnen niet worden overgedragen op basis van de richtlijn.

Nederland heeft een taak als uitvoerende lidstaat, als Nederland een EB uit een andere lidstaat ontvangt. Hiernaast heeft Nederland een rol als uitvaardigende lidstaat, in het geval een Nederlandse autoriteit een EB uitvaardigt en een andere lidstaat dit EB ten uitvoer moet leggen.
De richtlijn laat een aantal punten expliciet over aan de nationale wetgever. Bovendien wordt een aantal aspecten niet geregeld in de richtlijn en is op nationaal niveau aanvullende regelgeving nodig met het oog op de zorgvuldigheid van procedures en op de uitvoerbaarheid in de praktijk. Een voorbeeld hiervan betreft het kennisgeven van beslissingen die de bevoegde autoriteit heeft genomen, aan alle betrokken partijen en de wijze waarop dit moet geschieden.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-02-2015, Stb. 2015, 81

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2015, houdende implementatie van richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338) (Stb. 2015, 40)

De wet treedt in werking m.i.v. 01-03-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.