Stb. 2015, 412 Energieprestatie gebouwen

Besluit van 04-11-2015, Stb. 2015, 412

Besluit houdende wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

—Op 1 januari 2008 is het Besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden ter implementatie van de Richtlijn 2002/91/EG, de voorloper van de huidige herziene richtlijn. Aanleiding voor de onderhavige wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen is de implementatie van Richtlijn 2010/31/EU. Deze herziene richtlijn energieprestatie gebouwen (herziene EPBD) bevat een nadere uitwerking en aanscherping van de eerdere richtlijn van 16 december 2002 en heeft als oogmerk de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving verder te stimuleren.
Met de onderhavige wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen worden enkele eerder nog niet (volledig) omgezette voorschriften uit de herziene EPBD omgezet. Het gaat daarbij om een voorschrift met betrekking tot de in het energielabel (energieprestatiecertificaat) opgenomen aanbevelingen (de aanbevelingen worden uitgebreid) en om een voorschrift met betrekking tot de voortrekkersrol van de overheidsinstanties. Het besluit schrijft onder meer voor dat een overheidsinstantie voor een gebouw in haar eigendom de in het voor dat gebouw afgegeven energielabel opgenomen aanbevelingen uitvoert binnen de geldigheidsperiode van dat energielabel. Met deze wijzigingen, waarmee de richtlijn strikt wordt geïmplementeerd, wordt een verdere bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de herziene EPBD.

Inwerkingtreding m.i.v. 13-11-2015.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.