Stb. 2016, 117 Energiedoelstellingen wind

Wet van 23-03-2016, Stb. 2016, 116 en inwerkingtredingsbesluit van 23-03-2016, Stb. 2016, 117

Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

—Deze wet heeft tot doel een aantal onderdelen te regelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet, dat in mei 2015 is aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nrs. 1, 2 en 3) en in oktober 2015 aan de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2015/16, 34 199, C). Dat wetsvoorstel werd op 22 december 2015 door de Eerste Kamer verworpen. Deze wet beoogt de vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord te beperken door op korte termijn de noodzakelijke bepalingen ter zake het elektriciteitsnet op zee en wind op land te regelen.

De wet strekt tot aanpassing van de Elektriciteitswet 1998 met het oog op de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op de Noordzee en snellere realisatie van windenergie op land ter uitvoering van het Energieakkoord. De doelstelling uit het Energieakkoord om in 2023 16% duurzame energie te realiseren rust in belangrijke mate op de uitwerking van de afspraken ten aanzien van wind op zee en wind op land. In deze wet worden daarom voorstellen gedaan om het mogelijk te maken dat de afspraken om 3.450 Megawatt windenergie op zee te realiseren tijdig kunnen worden gerealiseerd. De wet biedt de mogelijkheid om TenneT aan te wijzen als netbeheerder van het net op zee, biedt een daarbij passend reguleringskader en geeft zekerheid aan windparkontwikkelaars over de aansprakelijkheid voor schade door vertragingen en storingen. Om de doelstellingen ten aanzien van wind op land te realiseren is een versnelling van de aansluitprocedure, een verbetering van de provinciale coördinatieregeling en een gedoogplicht opgenomen.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-04-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.