Stb. 2011, 114 Energiebesparing

Wet van 26-2-2011, Stb. 2011, 114 en inwerkingtredingsbesluit van 26-11-2011, Stb. 2011, 117

Wet met over regels omtrent energieefficiëntie (Wet implementatie EGrichtlijnen energie-efficiënte)

—De wet strekt tot implementatie van de richtlijn energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten. Daarnaast wordt de Wet energiebesparing toestellen in de Wet energiebesparing opgenomen. Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten ‘slimme meters’ ter beschikking te stellen. Met ‘slimme meters’ kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden, inclusief het bijbehorende tarief, aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties. Voorts bevat de Wet energiebesparing een grondslag voor een algemene maatregel van bestuur die regels stelt over de facturen van energieleveranciers. Deze moeten hun klanten regelmatig (elke twee maanden) facturen toesturen in duidelijke en begrijpelijke taal.

Inwerkingtreding 5-3-2011.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 8-8-2011, Stb. 2011, 384

Besluit houdende de toepassing van artikel 37 van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (Stb. 2011, 114)

—Het tijdstip, bedoeld in artikel 37 van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie, is 1 januari 2012.

De Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie kent enkele bepalingen die zien op meetinrichtingen van kleinverbruikers. Door de inwerkingtreding van de bepalingen over op afstand uitleesbare meters uit de wet marktmodel zou er een overlap in de regelgeving ontstaan. Door toepassing te geven aan artikel 37 van de Wet implementatie EGrichtlijnen energie-efficiëntie wordt de werking van die wet beperkt tot grootverbruikers van elektriciteit en gas, waardoor dubbele regulering wordt voorkomen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.