Stb. 2018, 470 Elektronische openbaar­making pv’s verkiezingen

Wet van 05-12-2018, Stb. 2018, 470

Wet tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

—Deze wet regelt dat de processen-verbaal van de stembureaus en de opgaven van de burgemeesters met stemtotalen van de gemeente op een algemeen toegankelijke wijze openbaar worden gemaakt op de gemeentelijke website. Die openbaarmaking vindt plaats onverwijld nadat de burgemeester de stemtotalen van de gemeente heeft vastgesteld. De openbaarmaking geldt voor elke verkiezing als bedoeld in de Kieswet. Uit de systematiek van de Kieswet volgt dat de elektronische openbaarmaking eveneens zal gelden voor de Tweede Kamer-, Europees Parlements-, eilandsraads- en kiescollegeverkiezingen die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba plaatsvinden. In het openbaar lichaam is de gezaghebber verantwoordelijk voor de elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus alsmede van zijn eigen opgave op de website van het openbaar lichaam. Ook voor Eerste Kamerverkiezingen wordt geregeld dat de processen-verbaal van de stembureaus van de stemming van provinciale staten en de kiescolleges elektronisch openbaar worden gemaakt. Met het oog op het recht op bescherming van persoonsgegevens, wordt geregeld dat bij de elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal de ondertekening van de stukken (de handtekeningen van de stembureauleden, de burgemeesters, de hoofdstembureauleden en de leden van het centraal stembureau) niet openbaar wordt gemaakt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2018, Stb. 2018, 521

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (Stb. 2018, 470)

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.