Stb. 2012, 514 Elektronische netwerken en diensten

Besluit van 19-10-2012, Stb. 2012, 514

Besluit (19-10-2012) houdende nadere regels met betrekking tot technische en organisatorische eisen ter beperking van risico’s voor de veiligheid en de integriteit, de meldplicht van inbreuken op de veiligheid en verliezen van integriteit, de verstrekking van informatie voor de beoordeling van de veiligheid en de integriteit en de aanwijzing van inbreuken op de veiligheid en verliezen van integriteit van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten (Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten).

In dit besluit worden nadere regels gegeven met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 11a.1 en 11a.2 van de Telecommunicatiewet (verder te noemen: de wet). Deze artikelen strekken tot implementatie van bepalingen van de Kaderrichtlijn (Richtlijn 2002/21/EG) en van de Universeledienstrichtlijn (richtlijn 2002/22/EG). Doel van deze bepalingen is de continuïteit van de openbare elektronische communicatienetwerken of -diensten te waarborgen, teneinde de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2013.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.