Stb. 2014, 380 Elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Wet van 13-7-2010, Stb. 2014, 380

Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand

Er wordt een wettelijk kader geschapen voor de elektronische aangifte van geboorte, voorgenomen huwelijk en geregistreerd partnerschap alsmede voor de elektronische verkrijging van uittreksels en afschriften van de daarop betrekking hebbende akten. De elektronische ontwikkelingen maken het mogelijk om de bestaande procedures voor de burger sterk te vereenvoudigen met behoud van de betrouwbaarheid. Dat laatste is van groot belang omdat de burgerlijke stand niet alleen de burger dient, maar via de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ook de bron vormt voor andere overheidsadministraties die op de betreffende GBA-gegevens moeten kunnen vertrouwen. Gemeenten kunnen tegenwoordig geautomatiseerd gegevens opvragen van burgers in andere gemeenten. Hetzelfde moet kunnen gelden voor de burgerlijke stand. Uitgangspunt daarbij is het principe [‘]eenmalige bevraging van de burger en meervoudig gebruik van de verstrekte gegevens’.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 04-05-2015, Stb. 2015, 174

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 380) (en van het Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 587))

—De artikelen I, onderdelen A, Aa, onder 1 en onder 2, voor zover het betreft de invoeging van het derde lid, C, F, G, I tot en met X, Y, met uitzondering van artikel 63, tweede lid, Z, AA, en III van de wet treden in werking met ingang van 01-09-2015.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 29-03-2016, Stb. 2016, 131

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van (o.m.) de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 380)

—Artikel I, onderdeel Y, voor zover het betreft artikel 63, tweede lid, van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand, treedt in werking met ingang van 01-07-2016.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 06-11-2019, Stb. 2019, 419

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en van het Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 380 en Stb. 2014, 587)

De artikelen I, onderdeel D, en IIIa van de wet treden in werking met ingang van 01-01-2020. Artikel I, onderdelen G, voor zover het de akte van geboorte betreft, J en K van het besluit treden in werking met ingang van 01-01-2020.

Met dit koninklijk besluit wordt gemeenten de mogelijkheid gegeven daadwerkelijk over te gaan tot de in genoemde wet en besluit geboden mogelijkheid voor de ouders van een pasgeboren kind om langs digitale weg aangifte van de geboorte te doen als de geboortegemeente daartoe de elektronische weg heeft opengesteld.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.