Stb. 2015, 378 Elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Wet van 14-10-2015, Stb. 2015, 378 en inwerkingtredingsbesluit van 14-10-2015, Stb. 2015, 379

Wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst)

—Deze wet bevat een deel van de maatregelen die eerder zijn opgenomen in een ander, bij de Tweede Kamer aanhangig wetsvoorstel, te weten het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (Kamerstukken 33 714). Dat aanhangige voorstel bestaat uit twee delen:

  • het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst;
  • een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen.

Over de voortgang van dat aanhangige voorstel is de Tweede Kamer bij brief van 18 december 2014 bericht. In die brief is toegelicht dat tegen de achtergrond van de ingezette lijn om de massale processen te vernieuwen de vraag is opgekomen of de ambities ten aanzien van het toekomstige heffingssysteem groter moeten of kunnen zijn en dat voor de beantwoording van deze vraag nog wat extra tijd nodig is. Daarbij is wel aangegeven dat het belangrijk is dat het bieden van een grondslag voor elektronisch berichtenverkeer geen verdere vertraging ondervindt. Die grondslag bevindt zich daarom nu in de onderhavige wet. Er is een grondslag opgenomen voor voorzieningen voor onder meer elektronisch berichtenverkeer (MijnOverheid, Berichtenbox), elektronische authenticatie (DigiD) en elektronische registratie van machtigingen en het raadplegen ervan (DigiD Machtigen), alsmede voor de in dat verband noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens.

De artikelen I tot en met VI, VIII en X treden in werking m.i.v. 01-11-2015. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.