Stb. 2012, 591 Eedaflegging notariaat

Besluit van 21-11-2012, Stb. 2012, 591

Besluit tot wijziging van het Besluit van 12 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart en van artikelen, of onderdelen daarvan, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 2011, 470) (Stb. 2012, 314)

—Met dit besluit wordt bereikt dat de huidige regeling van legalisaties en deponering van de handtekening en paraaf na eedaflegging van een notaris bij de rechtbank van het arrondissement waarin de plaats van vestiging van die notaris is gelegen, voorlopig in stand blijft. Hiertoe worden een aantal onderdelen van de evaluatiewet uitgezonderd van inwerkingtreding op 1 januari 2013. Deze onderdelen treden niet in werking omdat de opzet in de evaluatiewet in de praktijk op bezwaren stuit die verband houden met de grote aantallen legalisaties, de samenhang met de afgifte van apostilles door de rechtbanken en de toegankelijkheid van deze dienstverlening voor de burger.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.