Stb. 2010, 769 Eco-design

Wet van 4-11-2010, Stb. 2010, 769

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (PbEU L 285)

—De richtlijn is grotendeels een kopie van de ecodesign-richtlijn. Er is echter ten opzichte van de ecodesign-richtlijn één inhoudelijke wijziging in de richtlijn aangebracht. De reikwijdte is namelijk aanzienlijk verruimd door 'energieverbruikende producten' (producten met een stekker) te vervangen door energiegerelateerde producten. Van energiegerelateerd is sprake als er van het product een effect op het energieverbruik uitgaat. Zo kan de richtlijn voor een veel groter arsenaal aan producten uitvoeringsmaatregelen vaststellen. In de richtlijn is verder het begrip 'in de handel brengen' vervangen door op de markt introduceren. Aangezien bij de implementatie van de ecodesign-richtlijn indertijd al is gekozen voor het gebruik van het identieke, maar beter in de Nederlandse regelgeving passende begrip 'op de markt brengen' wordt in titel 9.4 van de Wet milieubeheer 'op de markt brengen' vervangen door op de markt introduceren.

Inwerkingtreding 20-11-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.