Stb. 2016, 158 Doorstroming huurmarkt

Wet van 14-04-2016, Stb. 2016, 158 en inwerkingtredingsbesluit van 22-04-2016, Stb. 2016, 159

Wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

—Deze wet waarin de door het kabinet voorgestane huursombenadering, een driejaarlijkse inkomenstoets en een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden geregeld, strekt er toe de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen en de prijs-/kwaliteitsverhouding te verbeteren, en daarmee een belangrijke impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt en het bestrijden van scheefheid.

Kern van de huursombenadering is dat de totale huurstijging bij een sociale verhuurder aan een maximum wordt gebonden, maar dat het daarbij mogelijk is op het niveau van de individuele woning de huurverhoging te differentiëren. Op deze manier wordt, ook bij bestaande huurovereenkomsten, een betere relatie gelegd tussen de huurverhoging en de marktwaarde/kwaliteit van de woning. Wat betreft de uitbreiding van de tijdelijke huurovereenkomsten bevat de wet de volgende aanpassingen:

  • een uitbreiding van de specifieke categorieën van ‘dringend eigen gebruik’ (artikel 7:274, eerste lid, onderdeel c, juncto derde en vierde lid, van het BW). Naast de thans bestaande mogelijkheden wordt de verhuurder de mogelijkheid geboden op de grond ‘dringend eigen gebruik’ onder voorwaarden de huur op te zeggen bij jongeren (artikel 7:274c van het BW), bij promovendi (artikel 7:274e van het BW) en bij grote gezinnen (7:274f van het BW) (om deze woningen vervolgens weer aan dezelfde categorieën te verhuren);
  • uitbreiding van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur in de Leegstandwet met de categorie te koop staande huurwoningen;
  • aanpassing en verruiming van de zogenoemde ‘diplomatenclausule’ (artikel 7:274, tweede lid, van het BW);
  • introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren: de huurovereenkomst voor (bepaalde) korte tijd, met een maximumduur van 2 jaar (artikel 7:271, eerste lid, van het BW);
  • de tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen (artikel 7:271, eerste lid, van het BW).

De artikelen I, onderdelen A, B en F tot en met J, II, III, V, VI, onderdelen A tot en met Ba, VII tot en met IX, en XI treden in werking m.i.v. 01-07-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.