Stb. 2017, 203 Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS

Besluit van 12-05-2017, Stb. 2017, 203

Besluit tot wijziging van het Vrijstellingsbesluit Wbp in verband met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) strekkende tot het wijzigen van de in artikel 44, onder d, neergelegde vrijstelling van de meldplicht van artikel 27 Wet bescherming persoonsgegevens voor verantwoordelijken die gegevens doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van het EU-VS-privacyschild

—Onderhavige wijziging strekt ertoe om artikel 44, onderdeel d, van het Vrijstellingsbesluit Wbp in overeenstemming te brengen met de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 in de zaak Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner (C-362/14). In voornoemdezaak heeft het HvJEU de Beschikking van de Commissie nr. 2000/520/EG van 26 juli 2000 (PbEG L 215) (de Safe Harbour-beschikking) ongeldig verklaard, omdat de persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie onvoldoende werden beschermd in de Verenigde Staten. De Safe Harbour-beschikking vormde (tot haar ongeldigverklaring) een belangrijke grondslag voor doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS. Naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de Safe Harbour-beschikking door het HvJEU hebben er opnieuw onderhandelingen plaatsgevonden tussen de EU en de VS over een nieuw raamwerk voor de doorgifte van gegevens uit de EU naar de VS, waarin een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Deze onderhandelingen hebben geleid tot de vaststelling van uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (PbEU L 207) ook wel kortweg EU-VS-privacyschild genoemd. Deze uitvoeringsverordening voorziet in uitgebreidere waarborgen voor betrokkenen. Gelet op het feit dat het EU-VS-privacyschild een hoger niveau van gegevensbescherming biedt dan de Safe Harbour-beschikking, ligt het in de rede om het EU-VS-privacyschild voortaan ook vrij te stellen van de meldplicht van artikel 27 Wbp. In artikel 44, onderdeel d, van het Vrijstellingsbesluit Wbp dient daarom de verwijzing naar de Safe Harbour-beschikking te worden vervangen door de verwijzing naar de uitvoeringsverordening betreffende het EU-VS-privacyschild.

Inwerkingtreding m.i.v. 25-05-2017, met terugwerkende kracht tot en met 21-08-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.