Stb. 2010, 268 DNA-onderzoek in strafzaken

Besluit van 1-7-2010, Stb. 2010, 268

Besluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen en het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek

—Dit besluit bevat in de eerste plaats drie wijzigingen van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken. Verder zijn er technische wijzigingen die samenhangen met de totstandkoming van de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Stb. 2009, 317). De drie wijzigingen houden het volgende in:

  1. Artikel 10, derde lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken legt aan de deskundige de verplichting op aan de officier van justitie of de rechter-commissaris, die de opdracht tot het DNA-onderzoek heeft gegeven, het verslag met de resultaten van het verrichte DNA-onderzoek te zenden. Omdat de DNA-profielen van veroordeelden na hun verwerking in de DNA-databank in 2008 in ongeveer 5% een hit opleverden met een of meer DNA-profielen van onopgeloste misdrijven vervalt de rapportageverplichting van de deskundige aan de officier van justitie in geval er geen hit is.
  2. De mogelijkheid wordt gecreëerd dat het nationaal contactpunt van iedere lidstaat rechtstreekse toegang heeft tot de Nederlandse DNA-databank. Op die wijze kan een staat eenvoudig en snel een DNA-profiel van een spoor uit een nog niet-opgeloste strafzaak vergelijken met de profielen die zijn opgenomen in de DNA-databank van de andere staat, zonder dat daarvoor een rechtshulpverzoek nodig is. Een rechtshulpverzoek is pas nodig indien er sprake is van een hit met het DNA-profiel van een bekend persoon. Via het rechtshulpverzoek kunnen de bij dat profiel behorende persoons- en zaaksgegevens worden opgevraagd.
  3. Het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek van het Instituut voor anthropogenetica van de Universiteit Leiden is aangewezen als laboratorium waar DNA-onderzoek kan worden verricht. De wijziging houdt in dat niet langer expliciet het Leids laboratorium genoemd wordt maar volstaan wordt met de algemene omschrijving dat ieder laboratorium dat geaccrediteerd is en deskundig is op het terrein van het forensisch DNA-onderzoek, DNA-onderzoek kan verrichten.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op 14 juli 2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.