Stb. 2019, 51 Diplomatieke immuniteit en verkeersovertredingen

Wet van 23-01-2019, Stb. 2019, 51

Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

—Deze wet maakt het mogelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het Openbaar Ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van Buitenlandse Zaken over personen met diplomatieke immuniteit die verkeers­overtredingen hebben begaan. De Minister van Buitenlandse Zaken gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van notificatie­brieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding. Het gaat hier om twee categorieën gegevens, te weten:

  • verkeers­gerelateerde overtredingen op kenteken binnen de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers­voorschriften (Wahv);
  • strafrechtgerelateerde overtredingen op kenteken.

De verzending van de notificatie­brieven geschiedt door het CJIB onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-03-2019, Stb. 2019, 117

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (Stb. 2019, 51)

De wet treedt in werking met ingang van 01-05-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.