Stb. 2014, 325 Digitalisering proces-verbaal

Besluit van 01-09-2014, Stb. 2014, 325

Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit elektro­nisch proces-verbaal in verband met wijziging van de eisen aan omzetten langs elektronische weg

—Dit voorstel tot wijziging van het Besluit elektronisch proces-verbaal (Bepv) strekt tot wijziging van de regeling van het langs elektronische weg omzetten van een proces-ver­baal als bedoeld in artikel 153, twee­de lid, van het Wetboek van Strafvor­dering in elektronische stukken. Met de wijziging wordt beoogd de bij en krachtens de Archiefwet 1995 (Aw) gestelde eisen aan de vervanging van archiefbescheiden door reproducties (artikel 7) van toepassing te laten zijn op het langs elektronische weg omzetten van processen-verbaal. Deze eisen gaan ook gelden voor de elektronische afschriften van het proces-verbaal.
Aanleiding voor de herziening vormt de Wet revitalisering generiek toe­zicht (
Stb 2012, nr. 233), als gevolg waarvan de Beleidsregel digitale ver­vanging archiefbescheiden (Stcrt. 2008, nr. 21), die mede model heeft gestaan voor de procedure die was opgenomen in Bijlage I van het Bepv, is komen te vervallen. Ook de digita­liseringsdoelstelling uit het program­ma Versterking prestaties strafrechts­keten (VPS), vormde aanleiding de regeling van elektronische omzetting tegen het licht te houden en aan te sluiten bij de regeling van de vervan­ging door reproducties uit de Aw.

Inwerkingtreding m.i.v. 13-09-2014.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.