Stb. 2016, 359 Digitale stukken Sv

Besluit van 06-10-2016, Stb. 2016, 359

Besluit houdende regels betreffende het gebruik van elektronische stukken (Besluit digitale stukken Strafvordering)

—De Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (Stb. 2016, 90) bevat regelingen van het elektronische verkeer tussen enerzijds de rechtstreeks belanghebbenden, zoals de verdachte of het slachtoffer en anderzijds de rechterlijke instanties, waarmee kan worden gewaarborgd dat digitale stukken die mogelijk als processtukken aan de rechter worden voorgelegd op de juiste wijze worden ingebracht in het strafproces. Hiervoor is vereist dat gebruik wordt gemaakt van een door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen elektronische voorziening. Dit besluit geeft nadere uitwerking aan de eisen aan en het gebruik van deze elektronische voorziening. Verder regelt het besluit het betrouwbaarheidsniveau van de elektronische handtekening alsmede de eisen waaraan deze handtekening moet voldoen. Waar mogelijk is aangesloten bij de bepalingen van het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht (Stb. 2016, 292). Het besluit wijzigt daarnaast het Besluit processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 602) en het Besluit orde van dienst gerechten (Stb. 2001, 619) op enkele onderdelen. Met dit besluit worden het Besluit elektronische aangifte (Stb. 2006, 727) en het Besluit elektronisch proces-verbaal (Stb. 2011, 15) ingetrokken.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 15-11-2016, Stb. 2016, 432

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 602), de Wet digitale processtukken Strafvordering (Stb. 2016, 90) en het Besluit digitale stukken Strafvordering (Stb. 2016, 359)

—Beide besluiten en de wet treden in werking m.i.v. 01-12-2016, m.u.v. artikel 10 van het Besluit digitale stukken Strafvordering dat in werking treedt m.i.v. 01-07-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.